Kyokushin Karate in Nederland

Sinds begin jaren zestig wordt in Nederland het full contact karate beoefend. Het systeem Kyokushin-kai is in Nederland synoniem voor full contact karate, en deed in 1961 als eerste karatevorm in Nederland haar intrede.

De beoefenaren zijn momenteel verenigd in de Nederlandse Karate Kyokushin-Kai Organisatie (N.K.K.O.). Mede op advies van het N.O.C. * N.S.F. is een aantal jaren geleden de Nederlandse Full Contact Karate Organisatie (N.F.K.O.) opgericht.
De N.F.K.O. is als landelijke sportbond voor full contact karate inmiddels aangesloten bij de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (F.O.G.), die op haar beurt wordt erkend als koepel voor deze gevechtskunst-discipline door het N.O.C.*N.S.F. en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (V.W.S.).

Alle sportscholen en leraren die aangesloten zijn bij de N.K.K.O. zijn dus rijkserkend. Ook is de N.K.K.O. aangesloten bij de European Kyokushin Karate Organisation (E.K.K.O.), en de Kyokushin World Federation (K.W.F.)
De K.W.F. staat onder leiding van voorzitter Shihan Loek Hollander 9e Dan.