Japanse woordenlijst

Ago kin
Atama hoofd
Arigato dank u
Ashi-Barai met voet wegvegen
Barai vegen
BUDO Verzamelnaam voor Japanse gevechtskunsten: Judo, Jitsu,
Aikido, Karatedo, Bojitsu, Iaido, Jodo, Kyudo, Kendo
Chudan Middenzone van de aanval (schouders tot kruis)
Chusoku bal van de voet
Dan stap, trede, graad
Do manier, weg
Dojo oefenzaal voor gevechtskunsten
De-ashi-barai enkelveeg
Empi deel van de elleboog
Gedan lage zone voor de aanval (onder de gordel)
Ganmen gezicht
Geri trap
Hai ja
Hara buik (het dragende midden)
Hiza knie
Haisoku wreef
Hidari links
Hiji ellebo(o)g(en)
Hajime begin (commando)
Hon basis
Ibuki ademhalingsoefening
Ippon kumite 1-staps basisoefening
Jodan hoge zone voor de aanval (hoofd en nek)
Jiyu kumite vrij gevecht
Karateka beoefenaar van de karatekunst
Karate-gi karate uniform
Kamize verheven plaats in de dojo
Kiai kreet om partner te verwarren en jezelf kracht bij te zetten
Kagato hiel
Kara leeg
Kata stijlvorm (fundamentele beweging) schouder
Koken pols
Kyo groep
Kyu klasse, beginnergraden (wit t/m bruin)
Kuro zwart
Ki-hon basisvorm (technieken)
Kubi nek
Kumite oefengevecht
Keiko-gi karatepak
Maitta Ik geef me over, ik ben verslagen (uitroep)
Mawashi circulair
Mokuso ogen dicht (foutieve vertaling), ogen dicht en denken
Migi rechts
Mae voorwaarts
Morote met beide handen
Mawatte omdraaien
Makiwara stellage voor het harden van handen en voeten
Mugorei zonder tellen
Naore terugkomen naar de oorspronkelijke stand
Nukite vingersteek
Ne-waza techniek van het grondgevecht
Obi band, ceintuur die de gi vasthoudt en de graad aangeeft
Osu budo-groet, duw
Pinan oefenvorm voor meer gevorderen
Renshu training
Rei boog, buigen, groeten
Ryu school, systeem, stijl
Renzuko-waza volgtechnieken (in dezelfde richting)
Renraku-waza het combineren van technieken
Randori vrij vechten in wedstrijdvorm (soms met opeenvolgende
partners)
Seiza zitten houding (op de knie‘n)
Shinden dojotempeltje
Sensei leermeester (3e en 4e Dan)
Sensei-ni-rei commando tot het gezamenlijk groeten van de leraar (3e en 4e
Dan)
Shihan grootmeester (vanaf 5e Dan)
Shihan-ni-rei commando tot het gezamenlijk groeten van de grootmeester
(hoofdleraar vanaf 5e Dan)
Sempai waar men een oudere in rang/graad mee aanspreekt
Senshu kampioen
Soto buitenkant
Sokuto buitenkant voet
Shiro wit
Seiken vuist
Shotei handwortel, handbal, basis van de handpalm
Shiai wedstrijd
Sanbon kumite 3-staps basis vechtoefening
Sotai-Renshu training met meerdere partners
Shuto handkant (pinkkant)
Tsuki stoot, stoten
Taikyoku oefenvorm voor beginners
Tatami trainings- of wedstrijdmat
Te hand
Tori diegene die aanvalt
Tamesi Wara breken van voorwerpen
Tate loodrecht, vertikaal
Uchi binnenkant
Uke wering of: diegene die verdedigt
Ura tegenovergesteld
Ushiro achterwaarts, naar achteren
Wakata heb je het begrepen?
Waza techniek
Yoi openen
Yoko zijde, zijwaarts
Za-zen mediteren

 

De telling bij de training in de Japanse taal

Nederlands  Japans  uitspraak
één ichi ietsj
twee ni nie
drie san san
vier shi sjie
vijf go ko
zes roku rok
zeven schichi tsjiets
acht hachi ats
negen ku kjoe
tien ju dzjoe

     

Als 4 niet in telvolgorde wordt gebruikt, dan spreekt men het

anders uit: 4 als YON

Voorbeeld: Pinan sono YON (4e pinan) en YON Dan (4e Dan).