Gedragscode kickboksen

“Wie anderen wil verslaan zal eerst zichzelf moeten overwinnen”

Thaiboksen (muay thai) is een gevechtskunst uit Thailand. Bij Budokai Vleesenbeek wordt de Japanse variant beoefend; kickboksen. Wezenlijk onderdeel hiervan zijn discipline en etiquette. In de etiquette staan de normen en waarden (regels) zoals deze vanuit oude krijgskunst tradities, het Budo (Weg van de Krijger), overgeleverd zijn. Alle krijgskunsten wereldwijd gebruiken dezelfde basisprincipes als deze etiquette.

Het gaat niet om de regels, maar om de karaktervorming. Door regelmatig te trainen kweek je zelfvertrouwen, wilskracht, doorzettingsvermogen, aandacht en zelfbeheersing en, het belangrijkste, je leert geduld, respect en waardering hebben, voor jezelf en voor elkaar. In Japan noemen ze dit Osu (spreek uit Oesh). De gezamenlijke trainingen zijn om elkaar te helpen dit te bereiken. Je leert omgaan met je eigen krachten en zwakheden, maar ook leer je omgaan met het verlammende effect van stress en angst. Deze vaardigheden komen in elke situatie en overal van pas, bijvoorbeeld ook thuis, op het werk of op school. Door jezelf te verbeteren krijg je nieuwe energie om door te gaan en daardoor kun je vaak meer bereiken dan je denkt. Wij vragen je daarom de volgende regels na te leven:

1. Heb respect

Budokai Vleesenbeek verwacht dat je je gedraagt op een manier die respectvol, hoffelijk en veilig is. Geef je respect, dan krijg je respect. Wat Budokai Vleesenbeek niet wil is disrespect. Disrespect is het herhaaldelijk en bewust vertonen van ongewenst gedrag. Dit bestaat uit een ongeïnteresseerde of onbeleefde houding. Onsportief gedrag bijvoorbeeld door het opzettelijk blesseren van anderen. Roddelen of iemand anders zijn spullen kapotmaken of stelen. Ongepaste geluiden of commentaar over een oefening of uitleg door de (hoofd)instructeur.

Trek je schoenen direct bij binnenkomst uit. Niet alleen om de sporthygiëne, maar ook uit respect naar de Budokai in zijn geheel.

Groet bij het binnenkomen en verlaten van de budokai met “osu”. Bij het betreden en verlaten van de oefenzaal (dojo) groet iedereen met twee vuisten voor de dojo en de aanwezigen met “osu”. Je groet de (hoofd)instructeur met “osu” als er uitleg gegeven is. Je groet je trainingspartners bij aanvang en bij afsluiting van de oefening aan met “osu”.

De hoofdinstructeur spreekt men aan met “shihan”. Instructeurs spreekt men aan met “sensei”. De instructeur is aangesteld door en vertegenwoordigd de hoofdinstructeur.

Leer de gebruikte termen zo snel mogelijk kennen. In de dojo mag alleen Nederlands gesproken worden.

2. Wees op tijd

Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor het begin van de les aanwezig bent. Zet je mobiele telefoon uit. Ga voor de training naar de wc. Bandages aanleggen voor de training begint.

Zorg voor een schoon lichaam. Hou nagels van handen en voeten kort en schoon. Zorg dat je schone kickboksbroek, t-shirt, bandages en beschermers bij je hebt. Uit oogpunt van hygiëne en ethiek wordt niet in ontbloot bovenlichaam getraind.

Als je te laat bent, loop dan niet zomaar de les binnen. Groet, zoals normaal, bij het binnenkomen van de dojo. Ga links bij de trap met je gezicht naar de muur in seiza zitten en wacht tot de (hoofd)instructeur een teken geeft dat je mee kunt doen. Zo toon je respect naar de aanwezigen voor het verstoren van hun les.

3. Blijf bij de les

Nadat de les is begonnen, verlaat niemand meer de dojo zonder dat eerst te vragen.

Train met een positieve instelling, train met enthousiasme en plezier. Het opstellen voor opening en afsluiting van de les, basisoefeningen of vechtoefeningen moet vlot gebeuren. Een vlotte en correcte opstelling is een bewijs van de alertheid en motivatie van de leerlingen.

Bedenk dat de lessen voor wekelijkse training betrekkelijk kort zijn. Kickboksen leer je door te DOEN. Benut daarom vanaf de eerste tel, iedere minuut van de training om praktisch te oefenen. Let goed op, neem zoveel mogelijk stilte in acht en volg de aanwijzingen van de (hoofd)instructeur zonder tegenspraak op. Als de (hoofd)instructeur iets algemeens of persoonlijks zegt dan is dat om je iets bij te brengen. Bij uitleg door de (hoofd)instructeur blijf je rechtop staan, luister je aandachtig en zeg je ‘Osu’. Discussie voeren of redeneren kan eventueel na de les, niet tijdens! Regelmatig wordt tussendoor de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Wacht daarop. Ook onderling geen luide gesprekken gaan voeren. Tijdens de les is discussie een storende factor.

Train oprecht. Als je technieken te veel inhoudt, afkort of expres mist doe je alsof je aan Kickboksen doet. Hiermee hou je jezelf en je partner voor de gek. Oefen met zoveel mogelijk verschillende partners. Laat niet al je vorderingen van de les afhangen, maar oefen ook thuis. Alles wat je vandaag niet oefent, zul je morgen niet kunnen!

Als je even aan de kant moet wachten wordt er alleen op de grond gezeten, dus niet op de verwarming, de vensterbank of de gastenbank. Zit in kleermakerszit of in kniezit, dus niet languit liggen of tegen de muur aan hangen.

4. Veiligheid voor alles

Consumpties, zoals eten, drinken en snoep zijn in de dojo niet toegestaan. Dus ook geen kauwgom! Roken is nergens toegestaan.

Om blessures of verwondingen te voorkomen doe je sieraden zoals oorbellen, ringen, kettingen, piercings en haarspelden allemaal af. Een ring of oorknopje die niet af gaat moet je met sporttape afplakken. Doe lang haar in een staart.

Kruis- of borstbeschermers zijn aanbevolen. Scheenbeschermers, gebitsbeschermers en bokshandschoenen zijn verplicht. Geen lichte handschoenen voor zware mensen!

Oefen alleen de aangeboden leerstof. Dus niet zomaar op eigen houtje iets anders gaan doen. Hou het veilig. Ongecontroleerde experimenten kunnen in Kickboksen tot nare blessures leiden.

Iedereen helpt mee om de dojo voor en na de training op te ruimen. Berg de gebruikte materialen op de juiste plek op. Gooi je rommel in een afvalbak. Laat de kleedkamer, douche en toilet schoon en op orde achter.

Met vriendelijke budogroeten,
Shihan Jan Vleesenbeek